czas pracy

Ustawa o czasie pracy kierowców

Dostosowuje prawo polskie do przepisów Unii Europejskiej. Wdraża dyrektywę 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

>> Zmiana przepisów czasu pracy kierowców <<

 

Od 11 kwietnia 2007 r. obowiązuje nowe rozporządzenie nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Przepisy rozporządzenia należy stosować niezależnie od kraju rejestracji pojazdu, do przewozu drogowego wykonywanego na terytorium Wspólnoty oraz pomiędzy Wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wykonujemy analizy zapisu czasu pracy kierowców z wykresówek i plików cyfrowych za pomocą programu komputerowego Tachomatt Yellow iTachoScan na zlecenie przedsiębiorstw, osób prywatnych i instytucji państwowych (sądy, prokuratura).

 

P.H.U. DANWOJ   Wojciech Koralewski


dan-woj@wp.pl

Tel/fax 61 63 93 706

  • (od pon. do pt. w godz. 8:00 - 16.00)
  • Tel. kom. 663 164 338


NIP: 7870011008
REGON: 632036017
Nr konta bankowego: 10 1090 1391 0000 0001 2034 6201